RvB-milieu
Algemeen
Milieu-
  vergunningen

Management-
  systemen
Onderwerpen
Adres


Stuur e-mail
Maatwerk in managementsystemen
Managementsystemen voor kwaliteit, arbo en milieu zijn aan de orde van de dag. Logisch, want een goed systeem kan een adequate ondersteuning zijn voor uw bedrijfsvoering.

Het opzetten van zo'n systeem is echter allerminst een kleinigheid. Hetzelfde geldt voor een eventueel volgend certificeringsproces. Daarbij komt dat managementsystemen in de praktijk vaak papieren tijgers blijken te zijn. Dat mag u natuurlijk niet overkomen. Daarom doet u er verstandig aan zorgvuldig te overwegen hoe u een managementsysteem opzet en of certificering u iets oplevert.

Volgens RvB-milieu kan een managementsysteem voor iedere organistaie zijn nut hebben. Voorwaarde is wel dat een en ander met een gezonde portie nuchterheid en 'gevoel voor organisatie' wordt aangepakt. Of daarbij ook moet worden gecertificeerd, valt te bezien. In veel gevallen zijn deelsystemen bijvoorbeeld veel meer voor de hand liggend. Dit moet van geval tot geval bekeken worden.

Bij RvB-milieu kennen we de mogelijkheden én beperkingen van managementsystemen. Bovendien beschikken we over de vaardigheden om deze kennis in het licht van iedere specifieke organisatie toe te passen. Dus ook op het gebied van managementsystemen kunt u bij RvB-milieu terecht voor advisering, training en uitvoering.